Vissza a természetbe!

– hangzott fel Jean-Jacques Rousseau jelmondata immáron két és fél évszázada, midőn arra a megállapításra jutott, hogy a civilizáció eltorzította az ember eredendő állapotát. Ultramodern korunkban még inkább elengedhetetlen, hogy az anyatermészet ölébe feledkezve töltekezzünk, pihenjünk, relaxáljunk. Már maga a növények zöld színe, a lombok halk, monoton suhogása, az avar neszezése is megnyugtatólag hat mindenkire, s idális „díszletet“ kölcsönöz az aktív, fejlesztő kikapcsolódáshoz.
Ehhez olyan – másfél évtizedes tapasztalatunkon alapuló – keretet biztosítunk, mely szellemi és fizikai erőfeszítéseket igényel, megköveteli a gondos tervezést és a pontos, szervezett kivitelezést, s a csoportdinamikát is lendületbe hozza.

A Bakonyban, a Mátrában, a Bükkben, a Velencei-hegységben, a Pilisben, a Balaton-felvidéken – csak, hogy a népszerűbb helyszíneket említsük – megrendezett outdoor tréningjeink többnyire akadályverseny jellegűek, melyeknél fontos szerepet játszik az útvonal leírásának megfejtése, memorizálása, a társakkal való megosztása, a tájékozódás és maga az útvonalkövetés. Már önmagában ez is kizárólag csapatmunkával teljesíthető sikeresen. Igyekszünk különféle „csavarokat“, fordulatokat beépíteni, mely meghökkenti s szemléletváltásra készteti a résztvevőket.

Az egyes állomásokon különféle ügyességi gyakorlatok (speciális sziklamászás, ereszkedés, fára mászás, kötélhídátkelés és még sok-sok frappáns feladat) várják a csapato(ka)t, melyek abszolválása azonban többnyire nem lehetséges egyéni erőre vagy ügyességre alapozva, hanem csak átgondolt tervezéssel és csapatmunkával.

A feladatok olyanok, hogy átlagos képességekkel is teljesíthetők, ugyanakkor eléggé izgalmasak, újszerűek ahhoz, hogy nem elhanyagolható mennyiségű endorfint és adrenalint szabadítsanak fel a delikvensekben. Az így átélt közös élmények összekovácsolják a csapatot, lehetőséget teremtenek arra, hogy a tagok jobban megismerjék és megértsék egymást, feloldják esetleges ellentéteiket, gátlásaikat. A csoport belső kommunikációja, együttműködési potenciálja jelentősen fejleszthető ezen feladatokkal. A tréning során megfigyeljük az egyes résztvevők, csoportok tevékenységét, majd a végén közösen – viselkedéselemző-pszichológusunk segítségével – kielemezzük azt, melyből ki-ki okulhat, levonhatja a konzekvenciákat saját magára, a társára s az egész csoportra nézve. E tanulságok kamatoztathatók mind az egyéni viselkedés, hozzáállás, mind a csapatmunka javítása, optimalizálása terén, továbbá a vezetői képességek felmérésével kapcsolatban.

Programjaink alkalmasak más alapon szerveződő közösségek, baráti társaságok számára is az aktív fizikai-szellemi kikapcsolódáshoz, sőt – a fent leírt hatásuknál fogva – kiválóak egyfajta családterápiára is, melynek segítségével a szülők közelebb kerülhetnek gyermekeikhez, egymáshoz, sőt még önnön magukhoz is.

 

mecsmaszo@gmail.com